images/logo-loading.png

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

         สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดย ส่งใบสมัครแจ้งผ่านต้นสังกัด/คณะ/ศูนย์การศึกษาฯ ที่เปิดสอนรายวิชานั้นๆ ได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรวบรวบต้นฉบับพร้อมตรวจสอบคุณลักษณะของตำราและหนังสือให้เป็นตามเอกสารแนบ ๑ จำนวน ๓ ชุด เอกสารหลักฐานการตรวจสอบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin)จำนวน ๑ ชุด ผ่านต้นสังกัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

         หากมีข้อสงสังเพิ่มเติมติดต่อคุณพีรดา พงษ์ทอง หรือคุณฐาปนา ศิวะศิลป์ชัย โทร ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๒

         โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หัวข้อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…