images/logo-loading.png

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

         สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพตำราและหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยส่งใบสมัครแจ้งผ่านคณะ/ศูนย์การศึกษาได้ตั้งแต่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรวบรวบต้นฉบับจำนวน ๒ ชุด พร้อมหลักฐานการตรวจสอบป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ (Turnitin)ผ่านต้นสังกัดส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายใน วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ หากมีข้อสงสังเพิ่มเติมติดต่อ คุณพีรดา พงษ์ทอง หรือคุณสุรัช จ้างประเสริฐ โทร ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๒ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หัวข้อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…