Black Ribbon

images/logo-loading.png

title_5f2f66a2af1517969848171596941986

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
title_5f2f66a2af30f19347753311596941986

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

title_5f2f66a2af4e74207809361596941986

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ดาวโหลดเอกสารการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ระเบียบข้อบังคับ

ก.พ.อ. (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
มสด. (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
สกอ. (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ก.พ.อ. 03 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
หนังสือรับรองผลงาน (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
แบบฟอร์มอื่นๆ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

Hide Main content block

หัวข้อ

คณะกรรมการ การประชุม คำแนะนำ โครงการ ฝึกอบรม

คู่มือการขอตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

อ่านเพิ่มเติม

ตารางการประชุม

ประจำปี 2559

ข้อแนะนำและคำจัดกัดความ

ข้อแนะนำ
คำจำกัดความ

ข่าวสารงานกำหนดตำแหน่ง

• ฝึกอบรม/กิจกรรม
• ข่าวประชาสัมพันธ์
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…